Det historiske
tunet på lyngheim


rosemålarverkstaden

kister frå os og fusa

På Lyngheim har vi samla dokumentasjon av ein rekke med rosemalte møbler, skrin og kister.

Nils Georg Brekke har i fleire år arbeidd med ei bok om historia til rosemålinga i Bjørnafjorden.

Rosemåling

Hjørdis Juvik frå Rosemålarverkstaden på Lyngheim

Bøkkar

Jostein Gangstø frå Tønnegarden i Holmefjord

Karveskurd

Alf Strønen frå Bø driv med treskjering i Os

Bunadsaum

Bunadbutikken på Osøyro tar dei vare på den lokale bunadstradisjonen

Båtbygging

Oselvarverkstaden tar vare på kunnskap om den tradisjonelle Oselvaren

tunet på Lyngheim

Ein møtestad for alle!

* Kulturell og sosial møtestad for folk i alle aldrar
* Arena for barn og unge, grupper i eldreomsorga og funksjonshemma
* Heimebakst og kaffi kring grua i eldhuset i den gamle lemstova
* Utstillingar og aktivitetar kring gamle handverk
* Uteamfi for konsertar og sosialt samvær ved Langhamrane
* Uteplassar og kvilebenkar ved fjorden
* Offentleg tilgjengeleg toalett
* Friluftsområde med rom for leik, idrett og uteaktivitetar


det byrja i samnanger

Ola Midtbø og Annanias Tveit 

Når ein skal skildra stilar innan rosemålinga, vert alltid osmålinga nemnt som ein av dei. Men det byrja i Samnanger.

Rosemålarverkstaden

Hjørdis er ein av få aktive rosemålarar i Bjørnafjorden

Hjørdis Juvik har heilt sidan 60-talet vore kurshaldar i rosemåling. Dette i tillegg til hennar eiga målarverk-semd. 

I tillegg til kurs for vaksne, har ho også undervist klassar på fleire av skulane i Os. Ho har opplegg som gjer at alle elevane får til noko, og slik inspirerer og motiverer ho dei til å gå vidare.

Det historiske tunet på Lyngheim i Os utanfor Bergen er driven av stiftinga «Det historiske tunet på Lyngheim» og «Vener av Lyngheim». Tunet er bygd på dugnad av og med mange gode støttespelarar
Her finn du lyngheim
Steineset 47, 5200 Os

Hald deg oppdatert

Kva skjer på lyngheim?
følg oss på facebook!