Bunadsaum

Tradisjonelt regner en Bjørnafjorden som ett draktområde. Både Os og Fusa har hatt en lang periode der Hardangerbunaden har vært festplagget, og denne er fortsatt i bruk. Men i tillegg er det skapt en kvinnebunad på bakgrunn av bevart draktmateriale fra andre halvdel av 1800-tallet.

Sjøl om bunaden ble skapt på 1950-tallet, har holdningen vært at ny kunnskap om den gamle draktskikken skal tilføre bunaden nye elementer, og at variasjonen i det gamle materialet skal speiles i bunadbruken. Det har også tidligere vært gjort forsøk på å ta i bruk igjen deler av den tradisjonelle draktskikken i dette området tidligere. Os bondekvinnelag forsøkte å få i bruk igjen det gamle skautet på slutten av 1930-tallet – til den Hardanger-påvirkede bunaden. Det skjedde omtrent samtidig med at de siste kvinnene som bar svarthuadøde. Disse siste brukerne av det tradisjonelle hodeplagget brukte det til nyere typer klær som var helt svarte. Sammen med det tradisjonelle hodeplagget holdt de også fast ved lasketrøya som ytterplagg, slik at disse elementene aldri har vært helt ute av bruk.

Av førstekonservator Bjørn Sverre Hol Haugen, Norsk Folkemuseum

Takk til Sparebanken Vest for støtte til formidling av tradisjonshandverk i Bjørnafjorden. Film og foto: Ruben Soltvedt 2023

Bunadbutikken på Os

Frå midten av 90 talet har vi hatt bunadbutikk på Os. Den gong var namnet Bunadsverkstaden og verkstaden heldt til i det gamle stasjonsbygget ved Vognhallen i Os sentrum. Verkstaden var dreven av fire dyktige damer;  Aud, Linda, Bjørg og Birgit, før den vart avvikla i 2013. 

Aud Jørgensen vidareførte driften, men då under namnet Bunadbutikken,  i butikklokalene til Hegglandsdalens handelslag. Etterkvart som Aud nærma seg pensjonsalder ble det aktuelt å finne ein arvtaker, og i 2021 bytta butikken eigar. 

Catrine Bergesen driv no butikk og produksjon vidare under namnet Bunadbutikken AS