KYRKJEEIGAREN «RIKE TROND» I JONDAL

Trond Samland frå Jondal, «Rike Trond», fekk tilslaget om kjøp av kyrkjene i Os og Samnanger i 1796, med utstyr og inventar, og inntektene frå korntiend og jordbruksdrift, fiskeri og eksport av tømmer, torsk og sild. Ein interessant del av det historiske utstyretI Oskyrkja er altertavla frå 1600-talet. Den heng i dagens kyrkje over døra inn til prestesakristiet, til venstre i kyrkjerommet. Denne altertavla har eit motiv som framstiller ei av forteljingane frå Det Gamle Testamentet.

Os gamle kyrkje vart bygd i 1624. Bilete er truleg teke i 1860-åra, like før denne kyrkja vart riven. Prestegarden ligg til venstre i bakgrunnen.

Kyrkjeeigaren, Rike Trond, hadde samla seg ei heil formue på inntekter frå båtbygging og fartøybygging, og han var ein av dei få som også kunne investera sine verdiar i vern av dei historiske tradisjonane i den kyrkja som vart riven i 1870 og erstatta av dagens bygg.