Kister frå os og fusa

innsamla til boka «Roser og liljer»

presentert av Nils Georg Brekke