Båtbygging

Her kjem meir info, førebels kan lese meir om vår lokale båtbygging her: Oselvarverkstaden