Handverksbygda Os

Liste over verksemder i Os 1952, frå boka «Det norske næringsliv»:

ASKVIKS, HENRIK, SØNNER, A/S, Hagavik. Firmaet ble startet i 1911, og ble i 1948 til aksjeselskap. Aksjekapital kr. 42 000,—. Disponent er Hans Askvik. Virksomheten omfatter båtbyggeri og sagbruk.

Båtbyggjar Alfred Søvik 1907 – 1977

BÅTBYGGERIET, Innehaver Nils M. Drange, Dranges Post. Tlf. 53 669. Bedriften omfatter bygging av båter i de forskjellige størrelser av Oselvebåter, færingsbåter, mindre motorbåter og andre robåter. Har utstilt Oselverfæringsbåten 2 ganger 1914 i Oslo og fikk tildelt sølvmedalje. I 1928 i Bergen belønning gullmedalje. Bygging av de kiente Oselverbåter foregår hovedsakelig på bestilling og leveres for det meste til fiskere og forbrukere på Vestlandet. Der leveres også en del på Nordland og likeledes sørover like til Oslo.

BAHUS, GUSTAV EFTF., A/S, Møbelfabrikk, Os pr. Bergen. Tif. Bergen sentralbord 53 830. Telegr. adr.: Bahusmøbler». Aksjekapital kr. 150 000,—. Disponent er Ingolf Bahus. Virksomheten omfatter møbelfabrikk. Representanter: James Molvig & Co., Oslo, Henry P. Angell, Bergen, Trygve Kayser, Minde, Bergen, for Nord-Norge.

BJAANES, LARS, d. Y., Kasse og Treskofabrikk, Hatvik i Os. Firmaet ble startet i 1936 av Lars Bjånes som kassefabrikk og ble i 1942 utvidet slik at der nå også drives treskofabrikasjon. Firmaet framstiller alle slags kasser såsom sild- og fiskekasser i alle størrelser foruten kjøttkasser. Tresko selges vesentlig i Midthordland. Driften foregảr i egen eiendom. Ved største drift sysselsettes 10 mann.

BRATHOLMEN, JOHN, N., Lepspy. Motorbåtbygger.

BRATHOLMEN, NILS., & SONNER, Båtbyggeri, Lepsoy. TIf. 53 880. Bedriften ble startet i 1923 av nåværende innehaver. Den går ut på skipsbyggeri, hovedsakelig fiskebåter, samt reparasjoner. Båtene omsettes innenlands, for det meste i Vest-Norge. Firmaet produserer to 50 fots båter for året. Beskjeftiger 15 arbeidere.

BUGGE, ERIK, Snikkarverkstad, Os pr. Bergen. Tif. 53 898. Verkstaden blei starta 1935 og hev vore i kontinuerlig drift sidan 1937. Forarbeiding av møbler og bruksting i trekvit furu. Der lages også kråskap, skatoller, klokkekasser, barneværelser, leikegrinder og leikevogner. Spesialitet: Patentmøbler. Fluktstoler i fleire variasjoner med og uten fotbrett, dekkstoler og skipstaburetter, og tyngre liggestoler for rekonvalesentar.

BØE & LEPSØY, A/S, Byggefirma, Os pr. Bergen. Tif. Bergen 53927. Bøe privat 53 983. Lepsøy privat 53 987. Firmaet ble startet i 1941. Aksjekapital kr. 3000, og disponenter er Magne Bøe og Konrad Lepsøy, Virksomheten omfatter byggevirksomhet og entreprenørforretning.

BUGGE, ERIK, Snikkarverkstad, Os pr. Bergen. Tlf. 53898. Verkstaden blei starta 1935 og het og entreprenørforretning.

DRANGE, OLE N. Båtbyggeri, Drangje pr. Bergen. Tif. 53 669. Båtbyggjeriet tok til kring 1800 åri, og fyigte ætti til no. (Kan soleis nemna: Fra 1800 – 1850 åri Ola Drange. Frå 1850 – 1880, Nils Drange, frå 1880 – 1918, Ole N. Drange, frå 1918 – 1941, Nils O. Drange, og etter den tid noverande Ole N. Drange). Det har fram gjennom tidene vore bygd feringsbåtar, seksæringar, for og utan motor, gavlebåtar, snurpe-dorryer, storebåtar (spissbåtar) og motorbåtar. Båtbyggieriet leverar båtar frå Tromsø til Oslo. Båtane vert levert utan millommann til kjøpar. Det er mest færingsbåtar (Oselvar), spesialbygde seglbåtar for kappsigling. Båtane er bygde med 3 bord i hogd men då det gjer seg vanskeleg med so store materialar, er det truleg at ein lyt gå over til 4 bords båtar.

DRANGE & LUND A/S. Møbelfabrikk, Drangje. Tif. 53891. Telegr.adr. Klostermøbler, Bergen. Fabrikken ble startet i 1941 etter initiativ av Nils Halseth Lund, som er disponent for firma. Fabrikken har en samlet golvflate på ca. 1000 m2. Fabrikken har etterhvert anskaffet helt moderne maskiner – materialtørker både for damp- og elektrisk varme, sentralvarme over hele fabrikken og sponavsugningsanlegg for alle maskiner. I 1951 er der ansatt vel 30 mann utenom funksjonærer. Der produseres nå utelukkende spisestuer og i det vesentlige helt moderne brukskunstmøbler av høy kvalitet. Fabrikkens agenter er Paul Høyer A/S, A. Stenvik, Oslo for Østlandet – Hallgeir Dahl, Bergen, for Vestlandet og G. C. Kristoffersen, Trondheim, for Trøndelag og Nord-Norge.

DRANGE, THORMOD P., Tresko-fabrikant, Drange post. TIf. 53 669. Thormod P. Drange og Peder T. Drange startet maskinverksted for fabrikasjon av tresko. I øygarden sør og nord for Bergen blir varene omsatt fra detaljist til forbruker. Beskjeftiger 12 mann, og kapasiteten pr. dag er inntil 100 par tresko.

EIDE, HANS, Møbelfabrikk, Hegglandsdalen. TIf. 53 990. Firmaet ble startet i 1926 av nåværende innehaver Hans Eide. Firmaet produserer «Budalstoler», foruten bord og kroskap, og er landets største produsent av denne stoltype, Stolene leveres i 3 modeller og 16 forskjellige typer, uten og med armer, og med meier. De leveres over hele landet. Firmaet beskjeftiger 19 personer. Fabrikken brente i 1945 og driver nå i nyoppført bygg pả 711 kvm grunnflate. Fabrikken er utstyrt med helt moderne maskiner og utstyr. Agent for Østlandet er Petter Korseth, Oslo, og agent for landet for ovrig Henry P. Angell, Bergen.

EIDE, JOHAN, Gullsmedforretning, Os, pr. Bergen. TIf. 53 832. Forretningen er en vanlig gullsmedforretning med verksted for sølv- og gullvarer og reparasjoner. Hertil kommer framstilling av tinnvarer som leveres til gullsmeder over hele landet. Kundekrets er Os, men her er ogsả stor gjennomgangstrafikk fra og til de fleste stedene rundt Bjørnefjorden. Stedets gode forbindelse med Bergen og dets skjønne beliggenhet trekker også mange sommergjester, også utlendinger.

GAASSANDS, KARL, Møbelfabrikk A/S, Syfteland. TIf. kontoret Bergen 53 785. Privat 53 784. Firmaet ble grunnlagt i 1924 som personlig firma. I 1934 gikk det over til aksjeselskap med en kapital pả kr. 21 000,—, og med Karl Gaassand som disponent. Fabrikken framstiller alle slag møbler. Der beskjeftiges 55 personer.

GAASSAND SAGBRUK, Syfteland. TIf. Bergen 53 746. Firmaet ble grunnlagt i 1831 og ombygd til elektrisk i 1915. Innehaver er Johannes P. Gaassand. Sagbruket opptar et areal av 1 dekar. Det beskjeftiges 2-3 mann.

ELIASSEN LEKVEN, LARS, Båtbyggeri, Lekven

FLAATENS DREIE- OG TRESKJÆRERVERKSTED, Osøren. TIf. 53 957. Firmaet ble startet 1/1, 1949 av nåværende innehaver Henrik Flaaten. Virksomheten omfatter dreie- og treskjærerverksted med produksjon av lysekroner, lampetter, bordlamper, møbelskjæringer og annet treskjærerarbeide. Kundekrets over hele landet. Mindre partier har vart eksportert til Island og U.S.A. – Henrik Flaaten har drevet i bransjen i vel 20 ảr.

HAUKELAND, NILS R., Tresko-fabrikk, Syfteland pr. Bergen. TIf. 53 740. Firmaet startet i 1921 av nåværende innehaver N. R. Haukeland. Fabrikken har en gulvflate pả ca. 150 m2. Beskjeftiger 13 arbeidere. Firmaet drives i egen eiendom. Firmaet driver dessuten lastebiltransport og drosjetransport.

HAUGLAND, SIMON, Treskjærer, Søre-Neset. Etter 11 års arbeid som treskjærer i ymse verksemder startet Simon Haugland eget verksted i 1940. Virksometen omfatter dreiing, vanleg treskurd, biletskjæring og skulpturarbeid.

HEGGLAND, VINCENTZ, Dreierverksted, Hegglandsdalen. Firmaet ble startet i 1940 av nåværende innehaver, Vincentz Heggland. Virksomheten omfatter produksjon av alt innen tredreierfaget, som kjøkkenartikler, prydgjenstander m.m. Firmaet flyttet våren 1950 inn i egen nyoppført eiendom på 150 m2 grunflate. Firmaet er moderne utstyrt. Kundekrets Bergen og Vest-landet for øvrig.

HETLEFLAATEN, AND., Trevarefabr. Os. Startet 1939. Innehaver Anders Hetleflaaten, Os, pr. Bergen. Virksomheten omfatter tilvirkning av møbler, spes. soveværelser, trekvite møbler og kjøkkeninnredning.

HJELLE, JAKOB, Treskjærerverksted, Syfteland. Firmaet ble startet i 1937 av nåværende innehaver, Jakob Hjelle. I 1949 flyttet firmaet til nåværende adresse i egen nyoppført bygning. Virksomheten omfatter treskjæring, hovedsakelig basert på billedskjæring, med utførelse av figurer og bilder. Kundekrets over hele landet, En del av varene leveres også til møbelfabrikker. Firmaet har også solgt en del varer til Amerika. Jakob Hjelle deltok i Osmessen i 1949 og ble tildelt diplom og premie.

HJELLE, JENS, Redskapsfabrikk, Os. TIf. 53 945. Telegr.adr. «Hjelle». Startet 1908 av Jens Hjelle, som fremdeles driver den. Bedriften er en redskapsfabrikk, hvor der produseres økseskaft, sleggeskaft, hakke-skaft, hammerskaft. Forøvrig alt i skaft. Trillebårer, arbeidsvogner, håndvognhjul, skipsratt, stativ, river, fiskesuler, sildehåver, rydningssakser, kjelker, trebunner for skofabrikk og tresåler etc. Fabrikken har et areal på 211 m, og ca. kr. 60 000,— i omsetning. Varene leveres en gros til innenbys og utenbys kunder. Driften begynte beskjedent i 1908 av innehaveren i stova på gården Hjelle med produksjon av mastrebảnd og blokker, men utvidet i 1912 og flyttet til nytt verksted på samme gård med maskiner etter egen idé. Forretningen har gått jevnt framover år for år. Ved siden av har Jens Hjelle drevet gården og ryddet og pløyd jord for andre. Rydningskniv er eget mønster, og meget ettertraktet. Beskjeftiger for tiden 11 arbeidere.

HJELLE, JOHANNES H., Snekkerverksted, Os. Tif. 53 944. Firmaet er startet i 1908 av Hans O. Hjelle og ble i 1928 overtatt av nåværende innehaver, sønnen Johannes H. Hjelle. Virksomheten omfatter fabrikasjonen av sløyd, snekker-høvelbenker og kjelker. Leveransen gảr vesentlig til Bergen. Firmaet beskieftiger opptil 6 mann. Verkstedet drives i egen eiendom.

HELLE, LARS O., EFTF. A/S., Skifabrikk, Osøyri. Tlf. Bergen 53 898. Firmaet ble grunnlagt i 1894 av L. O. Hjelle, og overtatt av sønnen Ole L. Hjelle i 1936 og som fortsatt er den nåværende innehaver. Firmaet framstiller ski av ask og hickory, og driver dessuten skaftfabrikasjon. Produksjonen omsettes praktisk talt over hele landet. Fabrikken har bl. a. hatt større leveranser hickoryski til den norske hær. Virksomheten drives i egen eiendom, og det beskjeftiges ca. 20 personer i bedriften. Ved landsutstillingen i 1910 og 1928 i Bergen fikk firmaet diplom for sin produksjon.

HJELLE, NILS, Snekkerverksted, Osøren. Startet i 1939 av Nils J. Hjelle som fremdeles er innehaver. Bedriften gảr ut pả fabrikasjon av diverse småmøbler som skrivepulter, bokreoler, barnesenger, herrekomoder m.m. Spesialitet: divaner, ottomaner, sofa- og stoltreverker.

HELLE, OLA O., Treskjaerer, møbelverksted, Os. Tif. 53 970. Firmaet ble startet i 1917. Firmaet produserer spisestuer, soverumsmøbler, sofaer, stoler, skrivebord, reoler, kister, småbord m. m. Dekorative husinnredninger. Nye tegninger utarbeides.

HEGLAND HØVLERI OG TRÆVAREFABRIKK, Os. TIf. 53 869. Firmaet ble grunnlagt i 1892 under firmanavn Os Dørfabrikk av Jacob Hægland, som døde i 1925. Siden 1930 har Peder J. Hægland vært bedriftens innehaver. Virksomheten omfatter framstilling av dører, vinduer, trapper, skoleinventar, listverk etc. Produksjonen omsettes vesentlig i Bergen og Hordaland. Virksomheten drives i egen eiendom, og firmaet beskjeftiger ca. 20 personer Lundefossen Trævarefabrikk som ble grunnlagt i 1916 av Peder J. Hæglland er sammensluttet med denne bedrift.

KOLLEN, HALDOR. – Dreie og Treskjærerverksted, Drangje, Os. Han begynte som læregutt i treskjærefaget i 1934 hos P. Bahus Eft. A/S Os, og var der til i 1942. Han begynte da med eget dreie og treskjæreverksted på Os. Flyttet senere til Drangje hvor han leide lokaler og kjøpte de nødvendige maskiner som skulle til og hadde 4 mann i arbeide. I 1946 overtok han farsgården etter sin bror som han driver ved siden av verkstedet. Her bygget han i 1947 eget verksted. Foruten å ta mot arbeide fra møbelsnekkere, møbelfabrikker, byggmeistre o.s.v. forarbeider artikler fra eget verksted. Ornamenter til alle stilarter så vel som enklere ting utføres kvalitets og fagmessig. Alt i trebelysning lages etter egne tegninger, sả som lysekroner, lampetter, bordlamper, stålamper m.m. Videre leveres dreide gjenstander etter bestilling. Har levert forskjellig trebelysning til utlandet, Island, England og Amerika, samt en liten del til Argentina.

KRISTIANSEN, B., Tredreieri, Os

LEKVEN, LARS E., Båtbygger, Lekven, Os. Båtbyggeriet har gatt i arv fra Lekvens far og bestefar som var båtbyggere og leverte mange pene båter rundt om i landet. De hadde opparbeidet seg en stor kundekrets og fått gode anbefalinger for sitt arbeide. Nåværende innehavere driver denne bedrift ved siden av gårdsbruket. Han har tidligere drevet med tønnearbeide.

LIEN MOBELVERKSTED, Hegglandsdalen Os. Etter at Mons Lien i mange ảr hadde drivi med husflitsarbeide og seinare heimeindustri, tok han i 1930 til med møbelverkstad. Sonene Vinsjans og Annanias Lien gjekk etterkvart med i verksemda, og i 1943 overtok dei leiinga av heile verksemda. Det hev vore produsert alle slag møblar, men særleg finare møblar som polerte soverom og matstover, mykje av desse etter eigne teikningar. Varene er særleg levert til Bergen og næraste omland, men noko er og levert andre stader i landet.

LIEN & LEPSØY TREVAREFABRIK. Os. TIf. 53 871. Lien & Lepsøy Trevarefabrik, byrja si verksemd 15. juli 1948. Produksjonen er dørar, vindauger og tropper og hellers alt slags snikkararbeid til nybygg og reparasjonar av hus. Særleg tropper i alle slags fasonger, verksemdi leverar arbeid rundt om i Hordalandsbygdene og i Bergen.

LUND, BRØDRENE, Snekkerverksted, Os. Tif. Bergen 53 991. Verkstedet ble startet i 1938. Innehavere er Gustav og Einar Lund. Virksomheten omfatter snekkerverksted og møbelfabrikasjon.

LYSSAND, BRØDR., Treindustri, Osøren. TIf. 53 937. Firmaet ble startet i september 1947 av nåværende innehavere Nils og Kristian Lyssand. Virksomheten omfatter fabrikasjon av dører, vinduer, trapper, kjøkkeninnredninger samt bruksmøbler. Leveransens gảr vesentlig inn Hordaland. Firmaet har oppført egen fabrikkbygning pả 450 kvm gulvflate. Firmaet vil ved full drift beskjeftige inntil 20 personer.

MIDTSETERS TØNNEFABRIKK, Lønningdal. TIf. 53 956. Virksomheten begynte i 1921 og i 1928 ble bygget eget hus. I 1930 ble det kjøpt maskiner og startet eget sagbruk som også skar materialer for andre. Virksomheten omfatter fabrikasjon av tønner, men en tid da dette ikke gikk ble der fabrikert halvkasser. Fabrikken framstiller også store kar både runde og andre fasonger etter tegning.

MOBERG, JOHS., Møbelfabrikk, Os. Firmaet ble startet i 1925. Virksomheten omfatter møbelfabrikasjon.

OS DØRFABRIKK, Osøren. TIf. Bergen 53 814. Firmaet ble grunnlagt i 1929 av innehaveren Kristian Lyssand. Virksomheten omfatter trevarefabrikk for framstilling av dører, vinduer, trapper, kontormøbler etc. Firmaet har egen eiendom og beskeftiger ca.12 personer.

OS. SALONGMØBELVERKSTED, Os pr. Bergen. Verkstedet ble startet i 1940. Innehavere er Ole J. Skeie, Ingvald Haugland og Jakob Østgulen.

OS TREINDUSTRI A/S, Os pr. Bergen. Tlf. Bergen 53 996. Firmaet ble startet i 1940. Gikk over til aksjeselskap i 1942. Aksje-kapital er kr. 17.500,—. Firmanavnet var tidligere Ludv. Haugens Trevare- og Møbelfabrikk. Virksomheten omfatter møbel- og trevarefabrikk. Firmaet drives i egen eiendom.

OS TRESKJÆRERVERKSTED, Osøyri. Tif. 53 957. Firmaet ble etablert i 1942 av Johan Søfteland og Henrik Flaaten som begge er utdannet som treskjærere. Virksomheten omfatter alt i treskjærerarbeid, som lysekroner, lampetter, bordlamper, etc., som spesialitet. Varene selges til forhandlere i Bergen, Hordaland og til Oslo. Virksomheten beskjeftiger 4 personer.

OS TRESKOFABRIKK, Os. Innehaver er Guttorm Gjerde. Virksomheten omfatter fabrikasjon av tresko. Ved siden av drives gårdsbruk.

OS TREVAREFABRIKK, Os pr. Bergen. Fabrikken ble startet i 1932. Innehavere er Hogne Eide og Isak Eide. Virksomheten omfatter fabrikasjon av dører, vinduer og trapper.

OSØREN TREBUNNFABRIKK, Os. TIf. 53 929. Firmaet ble startet i 1920 av Ola Tveit. Virksomheten omfatter fabrikasjon av trebunner og vaskebretter. Leveransen skjer vesentlig til Bergen.

SAGEBAKKEN, MAGNUS & NILS, Hagavik i Os. Slekten Sagebakken har drevet med båtbygging i over 100 år og er et av de eldste båtbyggeriene i Os og Fana herreder. I 1938 døde gamle Nils Sagebakken og nå fortsettes båtbyggeriet av Magnus og Nils Sagebakken d. y. i forskjellige verksteder. Virksomheten omfatter fabrikasion av færinger, oselvere, motorsnekker, dorryer, og andre slags fiskebåter. Leveransen har vesentlig gått til fiskere helt fra Finnmark i nord til Farsund i sør.

SAGBAKKEN, NILS, Båtbyggeri, Hagavik.

SKJELBREID, O., Kunstindustri, Os pr. Bergen. Firmaet ble startet 1. september 1941 av Olav Skjelbreid som fremdeles er innehaver. Bedriften går først og fremst ut på å fabrikere kvalitetsmøbler i litt meir kunst-betonet utførelse enn det som er vanlig ved alminnelige møbelfabrikker rundt omkring, og å benytte modeller som er praktiske for alle og enhver. Det er et verksted som fabrikerer småmøbler, spesialitet kråskap, reoler, salongbord, kommoder, skjenker og allslags dreiearbeid og treskjæring. Dei nevnte varer lages på bestilling etter egne utarbeidde modeller som er rikt utstyrt med fyldig treskjæring og søyler. Virksometen omfatter finere møbelarbeid og treskjæring for andre fabrikker og private, samt fabrikasjon av kunst og nyttegjenstander. Varene vert for det meste levert til forretninger i Bergen, og ein del i Oslo. Verkstedet leverer også til private kunder. Det har ein grunnflate på 32 kvm.

SØFTELAND, J., Treskjærerverksted, Os. TIf. 53 957. Firmaet ble startet i februar 1949 av nåværende innehaver, J. Softeland. Virksomheten omfatter utførelse av alt innen treskjærerarbeidet, som lysekroner, lampetter, møbelskjæringer samt utførelse av alt i tredreiing. J. Søfteland har drevet i bransjen siden 1932 og som egen arbeidsgiver siden 1942. Kundekrets Bergen, Oslo m.m. Firmaet beskjeftiger 2 personer. J. Søfteland deltok i Osmønstringen 1949.

SØFTELAND, NILS H., snekker, Syfteland.

SØRSTRØMMEN, GUNVALL, Mek. verksted, Lysekloster. Firmaet ble startet 1934 av nåværende innehaver, Gunnvald Sørstrømmen. Virksomheten omfatter mek. verksted og fabrikk, samt fabrikasjon av snekkerimaskiner, tresko, tømmersag, anleggstrillebårer m.m. Spesialitet 4 kutret kopieringsbenker, finerpresser. Fabrikken har en grunnflate pà 436 kvm.

SØVIK, NIKOLAI NILSEN, Båtbyggeri, Lysekloster pr. Bergen. Tif. 53 875. Nikolai Nilsen Søvik tok læretiden hos sin far, Nils N, Søvik, Lysekloster. Han begynte å drive for seg selv i 1925. Virksomheten omfatter bygging av motorbåter, færinger og seks-æringer av oselvertypen, samt alminnelige bruksbåter, seilbåter, kapproingsbåter og årer. For utstilt arbeid er han tildelt diplom samt sølvmedalje i Trondheim 1930.