Grind

GRIND er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen – kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

Her finn du aktuelt stoff, både nyskrivne og eldre artiklar, om tema som natur, landskap, kulturhistorie, kulturgeografi, miljø og klima.  Stoffet er henta frå ”forskarens verkstad”, i populærvitskaplege artiklar, og frå reportasjar, kronikkar, artiklar, foredrag og rapportar i dagspressa, magasin, tidsskrift, årbøker og forvaltningsdokument.

grind.no