Vener av Lyngheim

Historisk er Os ei handverksbygd, med mange fine handverk frå 1800-talet. Båtbygging, husbygging og rosemåling var viktige attåtnæringar i dagleglivet. I lemstova som no er gjenreist på Lyngheim, blir ein del av den rike kulturarven teken vare på. Samlingsstaden kring den store grua i eldhuskjøkenet gir oss eit nærbilete av livet kring den opne eldstaden, av gamle handverkstradisjonar og den fargerike biletverda i rosemålinga.

Det ligg utfordringar framfor oss – derfor treng vi fleire med på laget. Lyngheim er ein fin møteplass og samlingsstad både inne og ute, i solveggen mot fjorden.

Vil du vere med?
Medlemskap kostar kr. 350,- pr. år. Livsvarig medlemsskap kr. 3.500,-.
Familiemedlemskap kr. 400,- pr. år. Livsvarig medlemskap kr. 4.000,-.

Medlemsavgifta kan betalast til konto 3633.32.74277, med tydelig namn.

Vener av Lyngheim vart stifta 8. sept.  2011.
Styret:

Torolf Juvik, leiar, mobil 949 71 690, e-post: thjuvik@online.no

  • Bjørn Sivertsen, nestleiar og kasserar
  • Tore Lyssand, skrivar
  • Jorunn Brekke
  • Marit Steffensen
  • Helga Tønjum
  • Vara: Cornelia Meyer