Kongens fortjenstmedalje til Hjørdis Juvik

Før jul kom nyhende om at rosemålaren Hjørdis Juvik frå Os var tildelt Kongens fortjenstmedalje for «omfattande og samfunnsnyttig arbeid med kulturbevaring og kulturformidling». 3. februar 2023 fekk ho medaljen i hende av ordførar Trine Lindborg.

Frå overrekkinga av Kongens fortjenstmedalje til Hjørdis Juvik på Lyngheim 3. februar 2023

Similar Posts