Rosemålinga på Lyngheim

Vi har laga ein katalog med bilde av og informasjon om rosemålar-kunsten vi har samla på Lyngheim.

Her finn du og ein artikkel, skriven Nils Georg Brekke, om rosemålarkunsten i Bjørnafjorden.

Katalogen kan ein kjøpa på Lyngheim for kr 150,-

Similar Posts